Serveis

TRÀMITS ESPECÍFICS
 • Constitució i liquidació de societats
 • Adquisicions d'empreses
 • Fusions i escissions
 • Valoracions d'empreses
 • Plans de viabilitat
 • Obertures d'establiments
 • Informes bancaris
TRÀMITS NOTARIALS I REGISTRALS
 • Tramitació d'escriptures
 • Notes simples registrals
 • Certificacions literals
TRÀNSIT
 • Matriculacions
 • Transferències
 • Baixes
 • Duplicats
ASSESSORAMENT I GESTIÓ LABORAL
 • Elaboració de nòmines
 • Confecció i tramitació de contractes de treball
 • Altes, modificacions i baixes de treballadors
 • Confecció i tramitació de pròrrogues
 • Variacions de categoria dels treballadors
 • Comiats
 • Documents de cotització (TC1 i TC2)
 • Règim especial de treballadors autònoms (RETA)
 • Retencions a practicar als treballadors (models 110 i 190)
 • Control i venciment dels contractes temporals
 • Certificats de corrents e pagament amb la Seguretat Social
 • Tot tipus d'assessorament laboral a empreses i treballadors
ASSESSORAMENT I GESTIÓ FISCAL - COMPTABLE
 • Comptabilitat Financera
 • I.V.A.
 • I.R.P.F.
 • Societats
 • Renta
 • Estimació Objectiva (Mòduls)
 • Estimació Directa, normal i simplificada
 • Certificacions tributàries
 • Legalització de Llibres Oficials
 • Dipòsit de Comptes Anuals
 • Règims especials: Fundacions, Associacions