Comença la Campanya de Renda 2016

La campanya de la Renda 2016 comença el 5 d'abril. Destaca la desaparició del programa PADRE

La Campanya de Renda 2016 té diverses dates que són clau:

5 D'ABRIL

En aquesta data comença la campanya telemàtica de la declaració de la renda 2016. A partir d'aquest moment, es pot obtenir l'esborrany de declaració a la web de l'Agència Tributària i també estaran ja disponibles les dades fiscals. També es pot obtenir a través del telèfon 901 12 12 24.

Els esborranys es poden confirmar o modificar per internet o mitjançant els telèfons 901 200 345 o 91 535 68 13. Aquest dia també marca l'inici de la campanya per presentar l'impost del patrimoni. Com succeeix amb l'IRPF, el període de liquidació voluntària finalitzarà el proper 30 de juny.

També es pot recórrer als telèfons d'informació tributària RENDA, 901 33 55 33 o 91 554 87 70 (de dilluns a divendres de 9 a 19 hores. Aquest últim funciona tot l'any).

4 DE MAIG

En aquesta data comença el termini per a sol·licitar cita prèvia perquè l'elaboració de la renda a les oficines de l'Agència Tributària. El telèfon per fer-ho és el 901 22 33 44 o el 91 553 00 71 (de dilluns a divendres de 9 a 19 hores. Per internet es pot sol·licitar durant les 24 hores. Les administracions tributàries autonòmiques, com la catalana, també solen oferir aquest servei. El 29 de juny és l'última jornada en què es pot demanar la cita.

11 DE MAIG

A partir d'aquesta data, comença el termini per al servei de confirmació o modificació d'esborranys en oficines de l'Agència Tributària i d'altres administracions, com les autonòmiques o locals que col·laboren en prestar el servei, amb cita prèvia. És també l'inici de la campanya presencial, és a dir, en la qual el contribuent acudeix a les oficines tributàries o d'entitats financeres col·laboradores per lliurar els impresos.

26 DE JUNY

Aquesta és la data límit per presentar declaracions amb domiciliació bancària.

29 DE JUNY

Aquesta és la data límit per a sol·licitar cita prèvia per a elaborar la declaració de la renda en oficines de l'Agència Tributària i d'altres administracions col·laboradores.

30 DE JUNY

És l'últim dia de la campanya de la renda 2016, tant per a les declaracions de la renda amb resultat a pagar com per a aquelles que tenen dret a devolució, que solen ser tres de cada quatre.La principal novetat d'aquest any és que desapareix definitivament el programa Padre. Fins ara, aquest programa servia d'ajuda a la confecció de la declaració de la renda, tot i que ja es va eliminar l'any passat per a la majoria dels contribuents i únicament va quedar relegat als declarants d'activitats econòmiques, bàsicament als treballadors autònoms.

Per segona campanya de la renda, els contribuents disposarà del sistema 'Renta web', que es generalitza ja per a tots els declarants, qualsevol que sigui la naturalesa de les seves rendes (del treball, capital o activitats econòmiques) i que ha vingut a substituir al programa Padre i l'esborrany de l'IRPF, ja que es tracta d'una barreja de tots dos.

Al sistema 'Renta web' s'accedirà des de la seu electrònica de l'Agència Tributària i, en la pràctica, suposarà una proposta de declaració, com venia sent l'esborrany, però més senzill i ampliat a tots els contribuents. El seu principal avantatge és que el contribuent veurà aclarits obstacles directament relacionats amb la descàrrega informàtica de la informació de l'esborrany -que fins ara només recollia unes determinades rendes- o del programa Padre.