Reforma de la protecció per desocupació dels treballadors autònoms

La reforma empresa pel Govern, inclosa en la nova norma que modifica les mútues de la Seguretat Social que gestionen aquesta prestació, pretén obligar els empresaris i treballadors autònoms a cotitzar per la protecció per desocupació.

La modificació presenta dues línies mestres:

1. - Augmentar la protecció i els treballadors que es poden acollir a ella, a canvi, això sí, d'obligar a tot el col·lectiu a cotitzar per això a la Seguretat Social. Es tracta que el sistema, gestionat per les mútues de treball i conegut com a protecció per cessament d'activitat, pugui autofinançar-se, sense requerir fons públics addicionals.

2. - Incrementar la flexibilitat per accedir a la cobertura. Així, a partir de l'entrada en vigor de la llei, el beneficiari haurà de demostrar a l'Administració un saldo negatiu -de pèrdues- al tancament de l'exercici, en el balanç entre ingressos i despeses. A aquests efectes, el primer any d'inici d'activitat no compta, perquè aquest és el període de cotització que, com a mínim, ha d'acreditar l'autònom.

Cal recordar que, fins ara, per accedir al dret, el treballador havia de demostrar a l'Administració que havia tingut un resultat negatiu equivalent a entre el 20% i el 30% dels ingressos de l'exercici anterior. Una cosa que moltes vegades és impossible de demostrar en el sistema de mòduls. Per aquesta, i altres raons, fins ar , les mútues -que són les que gestionen el cessament d'activitat- reconeixen tan sols el 20% de les sol·licituds de protecció per cessament d'activitat. No obstant això, la Seguretat Social estima ara que es tracta de "protegir una situació creada pel cessament involuntari de l'activitat , no un determinat nivell d'endeutament o de pobresa".

Augmenta també la protecció perquè, mitjançant les corresponents justificacions a l'Administració, podran acollir-se a la protecció d'atur els que incorrin en les causes següents:

- Cessament del treball per les raons objectives que succeeixen en una empresa: econòmiques, tecnològiques, organitzatives i de producció .

- Cessament del treball per la pèrdua d'una llicència administrativa, sempre que no sigui per infraccions penals .

- Cessament de treball per l'execució de sentències "judicials o administratives", l'import del qual suposi almenys el 30% dels ingressos de l'exercici anterior.

La reforma del cessament per activitat dels autònoms augmenta també la protecció d'aquests col·lectius:

- Els consellers o administradors d'una societat, que tenint funcions de direcció i gestió, tinguin el control "efectiu, directe o indirecte" del capital , a partir del 25%, com a mínim, i fins al 50%. Aquesta és un mesura important que afecta, especialment, a les empreses familiars i a les societats laborals. Aquests directius estan sense protecció per desocupació en ser acomiadats ja que no figuren en el Règim General de la Seguretat Social. La Seguretat Social calcula que hi ha mig milió d'autònoms en aquestes condicions, amb responsabilitats de gestió i direcció en les seves empreses.

- Els autònoms familiars del propietari, quan es queden sense feina de forma involuntària per alguna de les causes objectives: econòmiques, tecnològiques, organitzatives o de producció. En aquest capítol s'inclou el divorci o la víctima de violència domèstica .