PIN 24 hores: sistema de signatura electrònica per agilitzar tràmits davant l'Agència Tributària

L'Agència Tributària ha posat en marxa un nou sistema de signatura electrònica no avançada, anomenat "PIN 24 hores", que permetrà als autònoms i, en general, a persones físiques no obligades a disposar de certificat electrònic, presentar per internet un ampli ventall de declaracions informatives i d'autoliquidacions sense necessitat de comptar amb certificat.

Els contribuents que s'hagin registrat en aquest nou sistema, aportant únicament el seu NIF i la data de caducitat del seu DNI, rebran mitjançant un SMS al número de mòbil un codi d'accés que els permetrà presentar les seves autoliquidacions i declaracions informatives i realitzar diversos tràmits davant l'Agència Tributària. Tot i que el codi caduca al final de cada dia el contribuent podrà obtenir un de nou en qualsevol moment i de manera instantània, atès que el registre previ només caldrà la primera vegada.

El Butlletí Oficial de l'Estat publica avui l'ordre ministerial que habilita aquesta nova via per a la realització de tràmits amb l'Agència Tributària i els contribuents interessats podran registrar-se a partir del mes de desembre.

Les primeres presentacions que podran realitzar-se amb el "PIN 24 hores" seran les declaracions informatives de 2013 a presentar al gener de 2014; entre elles, els resums anuals de retencions que s'inclouen en els models 180 i 190, i la Declaració-Resum anual l'IVA (model 390).

Els principals destinataris del "PIN 24 hores" són els autònoms que realitzen presentacions periòdiques i les persones físiques que l'any vinent hagin de presentar el model 720 de declaració de béns i drets a l'estranger, encara que aquells contribuents que únicament estiguin obligats a presentar declaració d' IRPF o Patrimoni també podran optar per fer la declaració per aquesta via .

La utilització del "PIN 24 Hores" permetrà estendre la presentació de declaracions i autoliquidacions per internet a contribuents sense certificat electrònic l'ús del qual els resulta complex i a dispositius mòbils que no admeten firma amb certificats electrònics. A més, es tracta d'un sistema de signatura no avançada segur i, a la vegada, senzill, atès que no cal recordar de manera permanent una contrasenya, sinó que s'utilitza un 'PIN' nou per a cada dia en el qual es desitgi fer gestions amb l'Agència Tributària per via telemàtica.

Com funciona?

La utilització del sistema "PIN 24 hores" requereix dos passos, un registre previ i una identificació i autenticació posterior. El registre previ es podrà efectuar presencialment a les oficines de l'Agència Tributària o, si s'escau, a través de la Seu Electrònica seguint les instruccions que l'Agència remetrà per carta al col·lectiu de principals beneficiaris . En el procés de registre es sol·licitarà al contribuent un número de telèfon mòbil, la data de caducitat del DNI i, a la Seu, ​​un codi de compte corrent com informació de contrast.

Un cop registrat en el sistema, quan el contribuent vulgui fer algun tràmit haurà d'accedir a la Seu Electrònica de l'AEAT i sol·licitar el "PIN 24 hores". Per a això haurà de consignar el NIF, la data de caducitat del DNI i una clau d'identificació de quatre caràcters a la seva elecció que definirà al contribuent per cada sol·licitud del 'PIN'. A continuació, rebrà el 'PIN', que podrà utilitzar durant aquell mateix dia natural, mitjançant un SMS enviat al telèfon mòbil comunicat en la fase de registre.

Utilitzant el seu NIF i la clau de quatre caràcters més el "PIN 24 hores", el contribuent queda identificat en la Seu Electrònica i podrà realitzar els tràmits oportuns.