Taula comparativa nous Contractes i Incentius

El dissabte 23 de febrer es va publicar el Reial Decret-Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació. La lògica comuna que vertebra el conjunt de mesures recollides en aquest Reial Decret-Llei és el suport a la iniciativa emprenedora, el desenvolupament empresarial i la creació d'ocupació, que es tradueix en una sèrie de nous Contractes i Incentius.


Amb l'objectiu d'aclarir els nous Contractes i Incentius que es proposen en aquest nou Reial Decret-Llei, s'adjunta una Taula-Resum on es compara el Contracte per a la Formació i l'Aprenentatge de l'any 2012 amb les mesures de desenvolupament de l'Estratègia d'Emprenedoria i Ocupació Jove del nou Reial Decret.


Taula Comparativa