Els Autònoms disposen fins al 31 d'octubre per canviar les seves bases de cotització

Els treballadors afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms tenen la possibilitat de modificar les seves bases de cotització fins el 31 d'octubre. La nova base tindrà efecte el dia 1 de gener del 2013.


Recordem que, amb caràcter general, les sol·licituds de canvi de base de cotització només podran presentar-se dues vegades durant l'any:

- Abans del dia 1 de maig, amb efectes de l'1 de juliol següent.

- Abans del dia 1 de novembre, amb efectes de l'1 de gener de l'any següent.