El 2 d'abril comença la campanya de la Renda i del Patrimoni del 2012

A partir del 2 d'abril ja és possible sol·licitar l'esborrany de la Renda, així com confirmar-ho si està d'acord amb el seu contingut. La campanya finalitza l'1 de juliol.

Llegiu-ne més...

Novetats en l'àmbit del sistema especial per a Empleats de la Llar

Com a conseqüència de l'aprovació del Reial Decret llei 29/2012, de 28 de desembre, de millora de gestió i protecció social en el sistema especial per a Empleats de Llar i altres mesures de caràcter econòmic i social (BOE de 31 desembre 2012 ), s'han introduït una sèrie de modificacions en la configuració jurídica del sistema especial per a Empleats de la llar.

Llegiu-ne més...

Aprovades mesures per fomentar l'envelliment actiu i evitar la discriminació per edat en ocupació

Amb data 15-03-2013, el Consell de Ministres ha aprovat el Reial Decret-llei 5/2013 de Mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l'envelliment actiu, amb l'objectiu d'abordar la transició entre vida activa i jubilació.

Llegiu-ne més...

Taula comparativa nous Contractes i Incentius

El dissabte 23 de febrer es va publicar el Reial Decret-Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació. La lògica comuna que vertebra el conjunt de mesures recollides en aquest Reial Decret-Llei és el suport a la iniciativa emprenedora, el desenvolupament empresarial i la creació d'ocupació, que es tradueix en una sèrie de nous Contractes i Incentius.

Llegiu-ne més...

Mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació

Dissabte passat, dia 23 de febrer, s'ha publicat el Reial Decret-llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.

Llegiu-ne més...

Exempció d'IVA en execucions d'obres immobiliàries

El nou supòsit d'inversió en les execucions d'obra obliga el contractista o el subcontractista a emetre FACTURES SENSE IVA a empresaris o professionals.

Llegiu-ne més...

Relació de festes laborals per a l'any 2013

El Ministeri de Empleo y Seguridad Social ha fet pública la relació de festes laborals per a l'any 2013. Es mantenen els 12 dies festius: 8 d'àmbit nacional i 4 reservats a cada Comunitat Autònoma.

Llegiu-ne més...

Els pagaments en efectiu de més de 2.500 euros quedaran restringits a partir del 19 de novembre

Es publica la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau. En el seu article 7 estipula les limitacions als pagaments en efectiu.

Llegiu-ne més...

Hisenda podrà embargar la caixa diària de negocis deutors

La mesura dirigida a bars i locals públics forma part del pla de lluita contra l'economia submergida. (Article publicat a El Periódico del 23 d'octubre de 2012).

Llegiu-ne més...

Modificació dels mòduls del règim simplificat de l'IVA

Es publica al BOE l'Ordre HAP/2259/2012, de 22 d'octubre, per la qual es modifiquen els mòduls del règim simplificat de l'Impost sobre el Vvalor Afegit aprovats per l'Ordre EHA/3257/2011, de 21 de novembre.

Llegiu-ne més...